1999 yılında TESEV'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Tayland Kral Prajadhipok Enstitüsü Genel Sekreteri ve Kamu Hukuku Profesörü Borwornsak Uwanno. Ülkesindeki anayasa hazırlama sürecine ilişkin bilgi verdi ve Asya Vakfı Tayland Temsilcisi James R Klein'in 1997 yılında hazırladığı 'Tayland Krallığı Anayasası, Katılımcı Demokrasi İçin Bir Taslak' adlı çalışmasını sundu:

ASYA VAKFI
TAYLAND KRALLIĞI ANAYASASI, 1997: KATILIMCI DEMOKRASİ İÇİN BİR TASLAK
James R. Klein* Asya Vakfı Tayland Temsilcisi Çalışma Dosyası 8 - Mart 1998

GİRİŞ
GEÇMİŞ
Tayland'ın Rehberli Demokrasisi: 1932-1997
Tayland'ın Rehberli Demokrasisi'nin Mirası
Siyasal Reform ve 1997 Anayasası'nın Kökenleri
ANAYASAL ÜSTÜNLÜK
Temyiz
Anayasa Mahkemesi
YÖNETİŞİMDE YURTTAŞ KATILIMI
Seçilmiş bir Sivil Toplum Senatosu
Kamusal Politikalarda Yurttaş Katılımı
Yerel Kaynakların Yönetiminde Yurttaş Katılımı
İdari Merkezicilikten Uzaklaşma Yoluyla Yurttaş Katılımı
Kamusal Politika Referandumu Yoluyla Yurttaş Katılımı
DENETLENEBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIĞIN SAĞLANMASINA
YÖNELİK ANAYASAL MEKANİZMALAR
Ulusal Rüşvet Komisyonu
Servet ve Borçların Açıklanması
Senato Soruşturması
Ceza Yargılaması
GELECEK